Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Z przyjemnością prezentujemy „Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”. Publikacja została opracowana przy współpracy z Syntens Innovation Centre, instytucją wspierającą przedsiębiorstwa w podejmowaniu innowacyjnych działań w Holandii. Czytaj dalej

Relacja z konferencji – Połączeni wiedzą więcej

20 listopada br. w Toruńskim Parku Technologicznym odbyła się konferencja „Połączeniu Wiedzą Więcej – Atrakcyjność usług Instytucji Otoczenia Biznesu wobec wyzwań przyszłości”. Konferencja  została skierowana do wszystkich instytucji, które na co dzień wspierają przedsiębiorczość w naszym województwie. Zgromadziła ponad 50 osób, w tym 25 przedstawicieli instytucji wspierających.

Czytaj dalej

Konferencja Połączeni Wiedzą Więcej

Zapraszamy na konferencję Połączeni Wiedzą Więcej – Atrakcyjność usług Instytucji Otoczenia Biznesu wobec wyzwań przyszłości, która odbędzie się 20 listopada 2014 roku w Toruńskim Parku Technologicznym. Konferencja jest skierowana do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, ośrodków naukowych oraz samorządu terytorialnego z regionu kujawsko-pomorskiego zainteresowanych tematyką współpracy dla innowacji.

Czytaj dalej

Sukces projektu INKOR

Opracowany w ramach projektu INKOR Model został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Model służy aktywizacji przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej przy współpracy różnych grup partnerów zewnętrznych: ośrodków naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz innych przedsiębiorstw.

Czytaj dalej

Konsultacje Modelu działania Instytucji Otoczenia Biznesu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące Modelu działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulującego proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2014 roku w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej. Czytaj dalej

Zakończenie etapu testowania

Z dniem 31 marca 2014 roku zakończył się etap testowania w projekcie INKOR. Kluczowym elementem testowania było uruchomienie stanowiska „animatora współpracy”. Przez sześć miesięcy animatorzy kontaktowali się z przedsiębiorcami i zachęcali do podejmowania kontaktów w zakresie innowacji z potencjalnymi partnerami. Czytaj dalej

Animator współpracy znajdzie partnera do rozwoju Twojej firmy

Już od października 2013 roku działa w regionie zespół regionalnych animatorów współpracy, który został powołany w ramach projektu INKOR. Zadaniem animatorów współpracy jest ułatwienie przedsiębiorcom podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedstawienie możliwości wsparcia doradczego czy finansowego oraz przede wszystkim pozyskanie odpowiednich ekspertów, partnerów biznesowych czy naukowych do współpracy oraz doprowadzenie do bezpośredniego spotkania z nimi.

Czytaj dalej

Podpisanie umów o współpracy w ramach projektu

Działania animatorów współpracy to sposób w jaki chcemy zacieśniać współpracę środowiska biznesowego z partnerami w zakresie działalności innowacyjnej w regionie kujawsko-pomorskim. Podmiotami, które mogą stanowić dla przedsiębiorstw partnerów w procesie wprowadzania innowacji to inne przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowy o współpracy w ramach projektu INKOR z trzema instytucjami z największych miast regionu: Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Włocławskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Innowacji oraz z Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Czytaj dalej

Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw – partnerzy i źródła finansowania

Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym: regionalna oferta usług dla przedsiębiorstw w zakresie innowacji, projekty wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz źródła finansowania współpracy i innowacji. Seminarium skierowane jest do pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu.

Czytaj dalej