Animator współpracy znajdzie partnera do rozwoju Twojej firmy

Już od października 2013 roku działa w regionie zespół regionalnych animatorów współpracy, który został powołany w ramach projektu INKOR. Zadaniem animatorów współpracy jest ułatwienie przedsiębiorcom podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedstawienie możliwości wsparcia doradczego czy finansowego oraz przede wszystkim pozyskanie odpowiednich ekspertów, partnerów biznesowych czy naukowych do współpracy oraz doprowadzenie do bezpośredniego spotkania z nimi.

Sześcioosobowy zespół został wybrany spośród instytucji otoczenia biznesu działających w regionie kujawsko-pomorskim. Animatorzy posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań na styku biznesu i nauki.

Animator współpracy zachęca do podejmowania działań innowacyjnych poprzez bezpośredni kontakt z firmą, umawia się w dogodnym dla przedsiębiorcy miejscu i terminie. Przedsiębiorców zainteresowanych spotkaniem z animatorem współpracy zapraszamy do kontaktu:

Dariusz Pańka

 

Dariusz Pańka
tel. kom. 733 991 167
e-mail: dariusz.panka@utp.edu.pl

 

Waldemar Wiśniewski

 

Waldemar Wiśniewski
tel. kom. 733 529 783
e-mail: waldemar.wisniewski@utp.edu.pl

 

Regionalne Centrum Innowacyjności
przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Agnieszka Piątkowska

 

Agnieszka Piątkowska
tel. kom. 733 529 780
e-mail: piatkowska@iph.torun.pl

 

Ilona Zduńska

 

Ilona Zduńska
tel. kom. 733 991 150
e-mail: zdunska@iph.torun.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń

Justyna Karkosik

 

Justyna Karkosik
tel. kom. 733 989 700
e-mail: jkarkosik@inkubator.wloclawek.pl

 

Karolina Gmurczyk

 

Karolina Gmurczyk
tel. kom. 733 529 782
e-mail: kgmurczyk@inkubator.wloclawek.pl

 

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości
ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek