Konsultacje Modelu działania Instytucji Otoczenia Biznesu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące Modelu działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulującego proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2014 roku w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej.

Model opracowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. został przetestowany przez trzy instytucje otoczenia biznesu z regionu: Regionalne Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Raport z ewaluacji modelu wskazuje na skuteczność opracowanych narzędzi, tj. ich pozytywny wpływ na zwiększanie współpracy przedsiębiorstw z regionu z innymi partnerami, w celu wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Głównym celem spotkania jest poznanie Państwa opinii na temat przedstawionego rozwiązania. Bardzo zależy nam na Państwa obecności. Państwa zdanie będzie miało wpływ na końcowy kształt wypracowanego Modelu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu elektronicznie na adres e-mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl lub telefonicznie pod numerem 56 65 777 67.

Program – Konsultacje Modelu działania IOB