Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo

– Należy wspierać firmy z różnych branż, nie tylko tych najbardziej rozwiniętych technologicznie. We współczesnej gospodarce firmy tworzą ściśle ze sobą powiązane związki kooperacyjne. Siłę gospodarki można mierzyć siłą tych powiązań. Wszyscy wiemy, że łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Zatem zadaniem instytucji otoczenia biznesu powinno być wspieranie wszystkich firm, które znajdują się w tym łańcuchu. – zauważył Pieter Hovens, przedstawiciel Syntens, jednej z najprężniej działających organizacji w Holandii zajmującej się pośrednictwem innowacji, podczas spotkania 25 czerwca br. w ramach projektu INKOR w Toruńskim Parku Technologicznym.

Na spotkaniu omawiano Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu, który ma stymulować współpracę przedsiębiorstw ukierunkowaną na wzrost działań innowacyjnych w naszym regionie. Model został opracowany przez TARR S.A. we współpracy z partnerem holenderskim.

– Przedstawiciele tych instytucji będą mieli niełatwą rolę w nakłanianiu firm do współpracy. Będą oni bezpośrednio kontaktować się z przedsiębiorcami i starać się zrozumieć ich potrzeby.  Poprzez rozwijanie bliskich kontaktów z przedsiębiorcami, instytucje otoczenia biznesu mogą mieć lepszy wgląd w potrzeby i życzenia firm, co w przyszłości może przynieść efekt w postaci nowych działań stymulujących rozwój firm. – kontynuował Pieter Hovens.

Obecnie trwają przygotowania do testowania Modelu przez Instytucje Otoczenia Biznesu w trzech największych miastach regionu: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Działania ruszą pełną parą po okresie wakacyjnym.