Podpisanie umów o współpracy w ramach projektu

Działania animatorów współpracy to sposób w jaki chcemy zacieśniać współpracę środowiska biznesowego z partnerami w zakresie działalności innowacyjnej w regionie kujawsko-pomorskim. Podmiotami, które mogą stanowić dla przedsiębiorstw partnerów w procesie wprowadzania innowacji to inne przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowy o współpracy w ramach projektu INKOR z trzema instytucjami z największych miast regionu: Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, Włocławskim Inkubatorem Przedsiębiorczości i Innowacji oraz z Regionalnym Centrum Innowacyjności przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Spośród pracowników powyższych instytucji wybranych zostało sześciu animatorów współpracy, którzy będą pośredniczyć w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a potencjalnymi partnerami uczestniczącymi w tworzeniu i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie poprzez podejmowanie bezpośrednich kontaktów oraz podejmowanie kontaktów podczas spotkań grupowych przedsiębiorstw.

17 września br. odbyło się seminarium w którym uczestniczyli animatorzy współpracy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych z regionu. Podczas spotkania  nastąpiła wymiana informacji na temat regionalnych projektów wspierających współpracę przedsiębiorstw z sektorem nauki, usług uczelni wyższych z regionu i warunków współpracy z przedsiębiorstwami, oferty instytucji otoczenia biznesu wspierającej innowacyjność firm oraz źródeł finansowania innowacji i współpracy. Ponadto animatorzy współpracy przeszli niezbędne szkolenia mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie nawiązywania relacji i współpracy z firmami.

W wyniku realizacji projektu powstał zespół regionalnych animatorów współpracy, którzy w okresie od października 2013 do lutego 2014 roku będą wspierać przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji o wdrażaniu innowacji, pomagać w znalezieniu i wyborze i w nawiązaniu współpracy z partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym lub pracownikiem instytucji otoczenia biznesu, który dostarczy innowacyjne rozwiązanie.