Relacja z konferencji – Połączeni wiedzą więcej

20 listopada br. w Toruńskim Parku Technologicznym odbyła się konferencja „Połączeniu Wiedzą Więcej – Atrakcyjność usług Instytucji Otoczenia Biznesu wobec wyzwań przyszłości”. Konferencja  została skierowana do wszystkich instytucji, które na co dzień wspierają przedsiębiorczość w naszym województwie. Zgromadziła ponad 50 osób, w tym 25 przedstawicieli instytucji wspierających.

Konferencja miała dwa cele, pierwszym było zaprezentowanie tym instytucjom pewnego modelu funkcjonowania, który wpływa znacząco na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Drugim celem było dostarczenie aktualnej wiedzy na temat stanu, w jakim znajdują się uzgodnienia z Komisją Europejską dotyczące nowej perspektywy finansowej.

Peter Hovens, reprezentujący partnera zagranicznego, Kamer van Koophandel, przedstawił doświadczenia holenderskiej IOB we wspieraniu proinnowacyjnej współpracy oraz najnowsze narzędzie służące ocenie partnerów do współpracy. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przykładami inicjatyw na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw podejmowanych w regionie.

Materiały konferencyjne do pobrania:

Nowe_trendy_w_zakresie__innowacyjności_i_jej_wsparcia

Ośrodki_Innowacji_w_Polsce_w_2014_roku

Rola_IOB_w_RPO_WKP_na_lata_2014-2020

Cooperation_in_Innovation

Model_działania_IOB

Design_Thinking_Workspace