top_banerZapraszamy do rejestracji i wpisania Państwa firmy na portal http://razemdlabiznesu.pl/

Portal poświęcony jest współpracy w zakresie działalności innowacyjnej i adresowany do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego. Portal pełni rolę narzędzia wspierającego procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie związane z wprowadzaniem innowacji. Zawiera m.in. bazę usług proinnowacyjnych dostępnych w regionie wraz z źródłami ich finansowania oraz bazę specjalistów świadczących usługi dla przedsiębiorstw w tym zakresie.

Portal umożliwia poszukiwanie partnerów do współpracy w zakresie działalności innowacyjnej poprzez BAZĘ OFERT WSPÓŁPRACY. Za pomocą bazy mogą Państwo rozpowszechnić informację na temat swojej oferty lub przedstawić swoje oczekiwania. W zależności od potrzeb przedsiębiorca opisuje jakiego rodzaju partnera i współpracy szuka. Baza może być przeszukiwana za pomocą wyszukiwarki według zdefiniowanych kryteriów przez innych przedsiębiorców lub przedstawicieli jednostek naukowych czy instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych nawiązaniem współpracy.

Ponadto istniejąca na portalu BAZA INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW pozwala na prezentację dokonań i sukcesów Państwa firmy w zakresie innowacji.