Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw – partnerzy i źródła finansowania

Podczas seminarium przedstawione zostaną możliwości wsparcia działań innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, w tym: regionalna oferta usług dla przedsiębiorstw w zakresie innowacji, projekty wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz źródła finansowania współpracy i innowacji. Seminarium skierowane jest do pracowników Instytucji Otoczenia Biznesu.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu INKOR – Innowacja – Kooperacja – Region realizowanego przez TARR S.A., który polega na stymulowaniu współpracy pomiędzy samymi przedsiębiorstwami jak i na nawiązywaniu współpracy przez przedsiębiorstwa z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu.

Szczegółowy program seminarium do pobrania poniżej.

Seminarium odbędzie się dnia 17 września 2013 roku w Toruńskim Parku Technologicznym przy ul. Włocławskiej 167 w Toruniu, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: sylwia.zygmont@tarr.org.pl bądź faksem na numer: 56 654-88-24.

Więcej informacji udziela pani Sylwia Zygmont pod numerem telefonu: 56 699-54-87.

Formularz zgłoszeniowy – INKOR

Program seminarium – INKOR