Sukces projektu INKOR

Opracowany w ramach projektu INKOR Model został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Model służy aktywizacji przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej przy współpracy różnych grup partnerów zewnętrznych: ośrodków naukowych, instytucji otoczenia biznesu oraz innych przedsiębiorstw.

Narzędzia wypracowane w ramach Modelu mogą być wykorzystywane przez każdą instytucję otoczenia biznesu w regionie, która zajmuje się budowaniem powiązań między przedsiębiorstwami i otoczeniem biznesu. Należą do nich: inkubatory przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa oraz instytucje i organizacje wspierające przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji.

W okresie od września 2014 r. do końca marca 2015 r. będą prowadzone działania upowszechniające i zachęcające do stosowania Modelu.

Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu