Zakończenie etapu testowania

Z dniem 31 marca 2014 roku zakończył się etap testowania w projekcie INKOR. Kluczowym elementem testowania było uruchomienie stanowiska „animatora współpracy”. Przez sześć miesięcy animatorzy kontaktowali się z przedsiębiorcami i zachęcali do podejmowania kontaktów w zakresie innowacji z potencjalnymi partnerami.

Animatorzy współpracy, oprócz podejmowania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, zorganizowali 9 spotkań grupowych animujących współpracę. Wydarzenia te stanowiły dla przedsiębiorców źródło cennej wiedzy merytorycznej i jednocześnie były doskonałą okazją do zawiązywania nowych znajomości.

Aby wspomóc pracę animatorów i ułatwić przedsiębiorcy dostęp do informacji  uruchomiliśmy portal internetowy http://razemdlabiznesu.pl. Jest to narzędzie  skupiające oferty instytucji zaangażowanych w działania na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw czy przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Na portalu firmy prezentują swoje dokonania i sukcesy w zakresie innowacji.

Działania zrealizowane podczas testowania miały charakter pilotażowy. Rozpoczynamy pracę nad ewaluacją projektu. Jeżeli nasze działania okażą się skuteczne, do korzystania z wypracowanych narzędzi będziemy przekonywać instytucje otoczenia biznesu w regionie, jak i poza nim.